ป้าศิ

ผศ.ศศิธร  ขันติธรางกูร

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ครูเหมียว ครูกบ

นางสลิละ  ปกรณ์ชัยกุล

รองผู้อำนวยการฯ

ฝ่ายประถมศึกษา

นางวิไลพรรณ  วาจารัตน์

รองผู้อำนวยการฯ

ฝ่ายอนุบาล 
     

 

สมุดเยี่ยม