แม่ตุ๊กตา แม่หนู
ชื่อ: นางฐิติรัชต์  หิรัญภัครพัฒน์
ตำแหน่ง : เเม่ครัว
หน้าที่หลัก: ทำอาหาร ล้างจาน ทำความสะอาดโรงอาหาร เก็บถาดจานฯลฯ
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6195312
ชื่อ: นางหนูเหลี่ยม  โปรณะ
ตำแหน่ง: เเม่ครัว
หน้าที่หลัก: ทำอาหาร ล้างจาน ทำความสะอาดโรงอาหาร เก็บถาดจานฯลฯ
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ : 082-8535284
น้าแอม
ชื่อ: นางวิไลลักษณ์  สุจันศรี
ตำแหน่ง :เเม่ครัว
หน้าที่หลัก: ทำอาหาร ล้างจาน ทำความสะอาดโรงอาหาร เก็บถาดจานฯลฯ
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ :