ที่อยู่โรงเรียน

234  หมู่ 11  ถนนเลย – เชียงคาน   ตำบลเมือง   อำเภอเมืองเลย   จังหวัดเลย  42000   โทรศัพท์ 042-834039
website : www.satit.lru.ac.th
E-mail : satit@lru.ac.th