แม่กุ้ง น้าแหม่ม
ชื่อ: นางลัดดาวรรณ  ยศสุ
ตำแหน่ง : เเม่บ้าน
หน้าที่หลัก:ดูแลความสะอาดอาคาร 1 (ตึกอนุบาล) ฯลฯ
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1108390
ชื่อ: นางสายใจ โสสุ่ย
ตำแหน่ง : เเม่บ้าน
หน้าที่หลัก: ดูแลความสะอาดอาคาร 2 (ตึกประถมศึกษา) ฯลฯ
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ :