ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตฯ
Satit LRU fanpage
Satit LRU fanpage
กิจกรรมโรงเรียนสาธิตฯ
กิจกรรมโรงเรียนสาธิตฯ

PostHeaderIcon มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี

มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี

คลิกชมภาพ

PostHeaderIcon โครงการค่ายคณิตศาสตร์ สาธิตเลย

ปกค่ายคณิตศาสตร์

คลิกชมภาพกิจกรรม

PostHeaderIcon ถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าน้ำภู ระดับมัธยม

ถวายเทียนมัธยม

คลิกชมภาพกิจกรรม

PostHeaderIcon ถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าพุทธยาน

ถวายเทียนอนุบาลขประถม

คลิกชมภาพกิจกรรม

PostHeaderIcon พิธีไหว้ครู ประจำปี2560

พิธีไหวครูคลิกชมภาพกิจกรรม

คลิกชมภาพกิจกรรม

PostHeaderIcon กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อาคารเรียนใหม่

ภาพรวม

คลิกชมภาพกิจกรรม

PostHeaderIcon กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง วันที่ 21 พฤษภาคม 2560

page

คลิกชมภาพกิจกรรม

PostHeaderIcon กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เตรียมความพร้อม ม.1

คลิกชมภาพกิจกรรม

PostHeaderIcon Update อาคารเรียน Satit LRU (21/3/2560)

1

คลิกชมภาพกิจกรรม

PostHeaderIcon กิจกรรม Summer Camp #2017

Summer Camp 2017

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
Video Presentation Satit LRU
Video กิจกรรมต่างๆ Satit LRU
Facebook Fanpage Satit LRU