การแข่งขันทักษะวิชาการเครือข่ายโรงเรี่ยนสาธิตฯ #5

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในโครงการความร่วมมือเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ #5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในโครงการความร่วมมือเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ #5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โพสต์โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2019