การแข่งขันทักษะวิชาการเครือข่ายโรงเรี่ยนสาธิตฯ #5

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในโครงการความร่วมมือเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ #5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในโครงการความร่วมมือเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ #5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โพสต์โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2019

   ด่วน!!!

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวประเภทรับตรง

 รายงานตัววันที่ ๔ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.


ดาวน์โหลดเอกสาร
-ประกาศโรงเรียนสาธิตฯเลย รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวรับตรง

สำนักงานบริหาร: ๐๔๒ ๘๔๕ ๐๐๙