กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2563

กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2563
ติดตามข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมทางโรงเรียนได้ที่
———————————————————————
➡️ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 แล้วนะครับ
➡️ ติดตามข่าวสารต่างๆของทางโรงเรียนได้ที่
www.satit.lru.ac.th/th
➡️ โทร 042-845009 ภาพกิจกรรม