ภาพกิจกรรมกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่ 30 ทวารวดีศรีสาธิตเกมส์

วันที่ 12 ธันวาคม 2561
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดย ผศ.ศศิธร ขันติธรางกูร ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่ 30 ทวารวดีศรีสาธิตเกมส์ ในเครือโรงเรียนสาธิตราชภัฏทั้งหมวันที่ 12 ธันวาคม 2561
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดย ผศ.ศศิธร ขันติธรางกูร ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่ 30 ทวารวดีศรีสาธิตเกมส์ ในเครือโรงเรียนสาธิตราชภัฏทั้งหมด 14 โรงเรียน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐมด 14 โรงเรียน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

<<ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม เป็นต้นไป>>

-ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา2562 <<คลิก>>

-ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับบริบาล อนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษา 1 <<คลิก>>

-ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<คลิก>>

-ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 <<คลิก>>

-ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 <<คลิก>>

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2562

-ใบสมัครเข้าเรียนระดับบริบาล อนุบาล และประถมศึกษา   <<คลิก>>

-ใบสมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   <<คลิก>>

-ใบสมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  <<คลิก>>