โครงการกีฬาสาธิตเกมส์ 2018

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ รองอธิก่ารบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการแข่งขัน กีฬาสีภายในสาธิตเกมส์ 2018 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ สนามร่วมใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อสนับสนุนนักเรียนมีสุขภาพที่ดีมีวินัยและน้ำใจนักกีฬา

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ รองอธิก่ารบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการแข่งขัน…

โพสต์โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เมื่อ วันพุธที่ 2 มกราคม 2019