โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขอแสดงความยินดีกับนักเรียน คนเก่ง รั้วฟ้า-ชมพู ปีการศึกษา 2563

  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขอแสดงความยินดีกับนักเรียน คนเก่ง รั้วฟ้า-ชมพู ปีการศึกษา 2563