ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์มอบของขวัญสำหรับนักเรียนที่เป็นยอดนักออมเงินโดยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ธนาคารเพื่อการเกษตรแ

Read more

กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยหลวงพ่อสมศรี อัตตสิริ ในวันที่ 17-18 มกราคม 2563

🐲 กิจกรรมทอดผ้าป่าเพ

Read more