นักเรียนโรงเรียนสาธิตม.เลย เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาพกิจกรรมคลิกด้านล่าง

นักเรียนโรงเรียนสาธิตม.เลย เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม