วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการส่งเสริม ลด ละ เลิกสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีในชุมชน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการส่งเสริม ลด ละ เลิกสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีในชุมชน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีคุณครูกัมพล จันทร์กระจ่าง ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา เป็นผู้ดูแลนักเรียน >>>>>>>ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของเราได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คลิกลิ้งค์ http://satit.lru.ac.th/th/