ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตฯ
Satit LRU fanpage
Satit LRU fanpage
กิจกรรมโรงเรียนสาธิตฯ
กิจกรรมโรงเรียนสาธิตฯ

PostHeaderIcon ภาพกิจกรรมกีฬาภายใน สาธิตเกมส์ 2017

ปกกีฬาสาธิต

คลิกชมภาพกิจกรรม

คลิกชมภาพกิจกรรม

PostHeaderIcon ภาพกิจกรรมการแข่งขันราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 4

ปกการแข่งขันราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 4

คลิกชมภาพกิจกรรม

PostHeaderIcon งานสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 2

ปกสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่2

คลิกชมภาพกิจกรรม

คลิกชมภาพกิจกรรม

PostHeaderIcon กีฬาราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่ 29

ปกกีฬาราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่ 29

คลิกชมภาพกิจกรรม

PostHeaderIcon ทัศนศึกษาวันที่ 9-12 ธันวาคม

ปกทัศนศึกษาชั้นมัธยมที่1

คลิกชมภาพกิจกรรม

PostHeaderIcon English Camp & ทัศนศึกษาระดับประถม 4 – 6

ปกEnglish Camp

คลิกชมภาพกิจกรรม

PostHeaderIcon กิจกรรมทัศนศึกษาระดับประถม 1-3

ปกทัศนศึกษาป1-3

คลิกชมภาพกิจกรรม

คลิกชมภาพกิจกรรม

PostHeaderIcon กิจกรรมประเพณีลอยกระทง

ปกลอยกระทง

คลิกชมภาพกิจกรรม

PostHeaderIcon อบรมการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้แก่ บุคลากร

ปกอบรมengให้บุคลากร

คลิกชมภาพกิจกรรม

PostHeaderIcon กิจกรรมอบรมทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล

ปกอบรมทักษะการคิด

คลิกชมภาพกิจกรรม

คลิกชมภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
Video Presentation Satit LRU
Video กิจกรรมต่างๆ Satit LRU
Facebook Fanpage Satit LRU