ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตฯ
Update กิจกรรมโรงเรียนสาธิตฯ
Update กิจกรรมโรงเรียนสาธิตฯ

PostHeaderIcon กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เตรียมความพร้อม ม.1

คลิกชมภาพกิจกรรม

PostHeaderIcon Update อาคารเรียน Satit LRU (21/3/2560)

1

คลิกชมภาพกิจกรรม

PostHeaderIcon กิจกรรม Summer Camp #2017

Summer Camp 2017

PostHeaderIcon โครงการอบรมนอกสถานที่เรียนรู้แบบบูรณาการ (ป.4-6) วันที่ 13-14 ก.พ.2560

อบรมนอกสถานที่ ป.4-6

คลิกชมภาพกิจกรรม

PostHeaderIcon วันเด็กแห่งชาติ 2560

วันเด็กแห่งชาติ 2560

PostHeaderIcon กิจกรรมเดินทางไกล – เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

ลูกเสือ 2560

คลิกชมภาพกิจกรรม

PostHeaderIcon กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ทัศนศึกษา ป.ต้น

คลิกชมภาพกิจกรรม

PostHeaderIcon โครงการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

พัฒนาครู

คลิกชมภาพกิจกรรม

PostHeaderIcon การแข่งขันกีฬากลุ่มคุณภาพ “นาอ้อศรีเมืองชัย”

กีฬากลุ่ม

คลิกชมภาพกิจกรรม

PostHeaderIcon กิจกรรมเทิดพระเกียรติ แปรอักษรถวายความจงรักภักดีในหลวงรัชกาลที่ 9

แปรอักษร ร.9

คลิกชมภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
Video Presentation Satit LRU
Video กิจกรรมต่างๆ Satit LRU
Facebook Fanpage Satit LRU