ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตฯ
Update กิจกรรมโรงเรียนสาธิตฯ
Update กิจกรรมโรงเรียนสาธิตฯ

PostHeaderIcon มอบรางวัลนักออมวัยเยาว์ โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (เดือน พ.ย. 2559)

มอบรางวัลโรงเรียนธนาคาร เดือน พ.ย. 2559

คลิกชมภาพกิจกรรม

PostHeaderIcon คณะผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายโรงเรียนโนนหันนาหนองทุ่ม ศึกษาดูงานกิจกรรมการเรียนการสอน

กลุ่ม ผอ.โนนหัน

คลิกชมภาพกิจกรรม

PostHeaderIcon กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ปี 2559

กิจกรรมลอยกระทง

คลิกชมภาพกิจกรรม

PostHeaderIcon ความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มรภ.เลย

ความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคารเรียน

PostHeaderIcon การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559

การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559

PostHeaderIcon กิจกรรมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)

กิจกรรมถวายความอาลัย

คลิกชมภาพกิจกรรม

PostHeaderIcon กิจกรรมต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2559

กิจกรรมต้อนรับนักเรียนภาคเรียนที่ 2

คลิกชมภาพกิจกรรม

PostHeaderIcon กำหนดการสอบปลายภาคเรียน

หน้าแรก

PostHeaderIcon โครงการ English Camp 2016 (17 September 2016)

English Camp 2016

PostHeaderIcon วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันภาษาไทย

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
Video Presentation Satit LRU
Video กิจกรรมต่างๆ Satit LRU
Facebook Fanpage Satit LRU