ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตฯ
Update กิจกรรมโรงเรียนสาธิตฯ
Update กิจกรรมโรงเรียนสาธิตฯ

PostHeaderIcon โครงการอบรมนอกสถานที่เรียนรู้แบบบูรณาการ (ป.4-6) วันที่ 13-14 ก.พ.2560

อบรมนอกสถานที่ ป.4-6

PostHeaderIcon วันเด็กแห่งชาติ 2560

วันเด็กแห่งชาติ 2560

PostHeaderIcon กิจกรรมเดินทางไกล – เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

ลูกเสือ 2560

คลิกชมภาพกิจกรรม

PostHeaderIcon กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ทัศนศึกษา ป.ต้น

คลิกชมภาพกิจกรรม

PostHeaderIcon โครงการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

พัฒนาครู

คลิกชมภาพกิจกรรม

PostHeaderIcon การแข่งขันกีฬากลุ่มคุณภาพ “นาอ้อศรีเมืองชัย”

กีฬากลุ่ม

คลิกชมภาพกิจกรรม

PostHeaderIcon กิจกรรมเทิดพระเกียรติ แปรอักษรถวายความจงรักภักดีในหลวงรัชกาลที่ 9

แปรอักษร ร.9

คลิกชมภาพกิจกรรม

PostHeaderIcon กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

สาธิตเกมส์ 2016

คลิกชมภาพกิจกรรม

PostHeaderIcon มอบรางวัลนักออมวัยเยาว์ โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (เดือน พ.ย. 2559)

มอบรางวัลโรงเรียนธนาคาร เดือน พ.ย. 2559

คลิกชมภาพกิจกรรม

PostHeaderIcon คณะผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายโรงเรียนโนนหันนาหนองทุ่ม ศึกษาดูงานกิจกรรมการเรียนการสอน

กลุ่ม ผอ.โนนหัน

คลิกชมภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
Video Presentation Satit LRU
Video กิจกรรมต่างๆ Satit LRU
Facebook Fanpage Satit LRU