โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกำเนิดเพชร มาตรวจสุขภาพช่องปากและฟันของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขอขอบคุณ คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกำเนิดเพชร ที่มาตรวจสุขภาพช่องปากและฟันของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชมภาพเพิ่มเติม>>>>>