โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขอแสดงความยินดีกับนักเรียน คนเก่ง รั้วฟ้า-ชมพู ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขอแสดงความยินดีกับนักเรียน คนเก่ง รั้วฟ้า-ชมพู ปีการศึกษา 2563