ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับชั้น บริบาล อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563

  • Version
  • Download 70
  • File Size 942.77 KB
  • File Count 1
  • Create Date 02/03/2020
  • Last Updated 02/03/2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับชั้น บริบาล อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับชั้น บริบาล อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้