ด่วน!!!

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวประเภทรับตรง

 รายงานตัววันที่ ๔ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.


ดาวน์โหลดเอกสาร
-ประกาศโรงเรียนสาธิตฯเลย รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวรับตรง

สำนักงานบริหาร: ๐๔๒ ๘๔๕ ๐๐๙