สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ไม่มีหมวดหมู่

นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมการฝึกภาคสนาม ในวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 28 อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

คุณครูธีรยุทธ ไตรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมการฝึกภาคสนาม ในวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 28 อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

เพื่อฝึกความอดทน ระเบียบวินัยทางการทหาร ตลอดจนการอยู่ร่วมกัน ยุทธวิธีทางการทหาร บุคลรบเวลากลางัน และเวลากลางคืน การปฐมพยาบาลเพื้องต้น เพื่อให้นศท.มีความพร้อมและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้