การจัดกิจกรรม งานคริสต์มาส ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ภาพบรรยากาศ การจัดกิจกรรม งานคริสต์มาส ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6
ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
25 ธันวาคม 2563
รับชมรูปภาพเพิ่มเติม คลิก