สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับประถมศึกษา

กิจกรรมการส่งเสริมทักษะการฟัง – พูดภาษาอังกฤษ ด้วยกิจกรรม jazz chant

วันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมทักษะการฟัง – พูดภาษาอังกฤษ ด้วยกิจกรรม jazz chant

ชมรูปภาพเพิ่มเติมคลิก