“กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนของเล่น” รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ชั้น ม.1

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นำโดยครูวีระพล พลซา ครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ นำนักเรียนทำกิจกรรมแข่งขันเครื่องร่อน ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่