สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับประถมศึกษา

กิจกรรมค่ายลูกเสือ เดินทางไกล ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เดินทางไกล ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2566 เพื่อฝึกความอดทน มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

รูปภาพเพิ่มเติม คลิกลิงค์ข้างล่าง