สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับมัธยมศึกษา

กิจกรรมค่ายอัฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมค่ายอัฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  โดยมี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางสาวธนภร จันทร์สี เปิดกิจกรรม ร่วมกับคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1ydtKEG_1tkn13Rbs6zTKRI9BZlsBIjl5?usp=sharing