สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา

กิจกรรมระดมทุนผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กิจกรรมระดมทุนผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดย ผศ.ศศิธร ขันติธรางกรู ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ออกทำกิจกรรมที่ ถนนคนเดินเชียงคานและถนนเลาะเลย ชมภาพกิจกรรม