สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับประถมศึกษา

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษา

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษา
วันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ โดยนักเรียนได้จับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญ เล่นเกม และร่วมกันร้องเพลงอย่างสนุกสนาน
ดูภาพเพิ่มเติม คลิก