สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับอนุบาล

กิจกรรมวันลอยกระทง นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันจันทร์ที่ 27​ พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย​ จัดกิจกรรมวันลอยกระทง​ให้กับนักเรียนระดับชั้นบริบาลและอนุบาล โดยนักเรียนได้ประดิษฐ์กระทง และลอยกระทง ณ ห้องโถง อาคารฝ่ายอนุบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นการแสดงความขอบคุณพระแม่คงคา ที่เป็นแหล่งน้ำให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ต่าง ๆ รวมทั้งขอขมา  ที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำ​ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยไม่ให้สูญหายไป

ภาพกิจกรรม วันลอยกระทง