สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี และสร้างความสำคัญเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนา

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566
คณะครู บุคลากร พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้นำนักเรียนระดับชั้นบริบาล อนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี และสร้างความสำคัญเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาให้กับนักเรียน เพื่อนำไปถวาย ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ที่วัดป่าบ้านน้ำภู ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย
ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/LruSati