ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อพบปะ รับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน มาตรการการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อพบปะ รับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน มาตรการการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งข้อปฏิบัติต่างๆ ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564ผ่าน program google meet ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของเราได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คลิกลิ้งค์ข้างล่าง 👇👇http://satit.lru.ac.th/th/