ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดวิชาวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ (TEDET) ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา

นักเรียนที่มีคะแนนการสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดวิชาวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ (TEDET) ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา
*************************
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เด็กชายภูมิภัทร วสันต์สกุล
เด็กชายสิงหา สุวัชระกุลธร
เด็กชายธีราทร ศรีบุรินทร์
เด็กชายวรปรัชญ์ ปัญญาใส
เด็กหญิงกีรติญา ภูมิผักแว่น
*************************
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กชายธนภูมิ สุวรรณไพบูลย์