สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับประถมศึกษากิจกรรมระดับมัธยมศึกษากิจกรรมระดับอนุบาลข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกันจัดทำฉากกั้นพลาสติก เพื่อเว้นระยะห่างและป้องกันละอองฝอยจากการไอ การจาม และการพูดคุย สำหรับโต๊ะทำงานและโรงอาหาร รวมทั้งจัดเตรียมหน้ากากอนามัย และ Face shield เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกันจัดทำฉากกั้นพลาสติก เพื่อเว้นระยะห่างและป้องกันละอองฝอยจากการไอ การจาม และการพูดคุย สำหรับโต๊ะทำงานและโรงอาหาร รวมทั้งจัดเตรียมหน้ากากอนามัย และ Face shield เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนค่ะ#ด้วยรักและห่วงใย#สาธิตเลย

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกลิ้งค์ข้างล่าง https://drive.google.com/…/1-6TePojJZq5gYvTQMHcoudrB6bL…

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของเราได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คลิกลิ้งค์ข้างล่าง 👇

http://satit.lru.ac.th/th/