สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับมัธยมศึกษาข่าวรับรางวัล

คุณครูธีรยุทธ ไตรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน คุณครูนิตยา ไตรรัตน์ คุณครูสุนิษา คำสิงห์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565

นางสาวฐิตวรดา จันทิหล้า นางสาวสุภามาศ จันทะบูรณ์ และเด็กชายสิปปณัช ดอนมูล นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “วิถีถิ่น วิถีไทย วัฒนธรรมเมืองเชียงคาน” ในงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตภูมิปัญญา 111 ปี อำเภอเชียงคาน โดยนางสาวสุภามาศ จันทะบูรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ณ ลานวัฒนธรรม(วัดท่าคก) อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ขอบคุณคุณครูธีรยุทธ ไตรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน คุณครูนิตยา ไตรรัตน์ คุณครูสุนิษา คำสิงห์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่คอยดูแล ฝึกซ้อม และได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครังนี้