สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ไม่มีหมวดหมู่

คุณครูมินตรา เข็มพร ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 คนได้แก่ นางสาวปุณณภา ศรีเครือดง และนายภัทรินทร์ แก้วใสทอง เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566
คุณครูมินตรา เข็มพร ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 คนได้แก่ นางสาวปุณณภา ศรีเครือดง และนายภัทรินทร์ แก้วใสทอง เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องจากวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดโดยศาลจังหวัดเลยและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย ณ หอประชุม 25 ปี เลยพิทยาคม โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย