สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ไม่มีหมวดหมู่

คุณครูสลิละ ปกรณ์ชัยกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคุณครูธนภร จันทร์สี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาการ

คุณครูสลิละ ปกรณ์ชัยกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคุณครูธนภร จันทร์สี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะการทำงานของครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2567 ณ โรงแรมภูเรือ แซงค์ฌัวรี รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย