คุรครู ธนพร จันทร์สีและคณะนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยนักสำรวจ

คุรครู ธนพร จันทร์สีและคณะนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยนักสำรวจ “เรียนรู้วิถีชีวิตของสัตว์ชนิดต่างๆ” เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ณ ฟาร์มสายรุ้ง ศูนย์ฝึกเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Translate »