สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับประถมศึกษากิจกรรมระดับมัธยมศึกษา

ตัวแทนเยาวชนดีเด่น และนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ เข้าพบท่านรองศาสตราจารย์ สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คุณครูสลิละ ปกรณ์ชัยกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คุณครูธนภร จันทร์สี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมคณะครู ได้นำตัวแทนเยาวชนดีเด่น และนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ เข้าพบท่านรองศาสตราจารย์ สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

 

 

 

พร้อมรับคำกล่าวชมเชย เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียน ให้มีความภาคภูมิใจ และพัฒนาศักยภาพตนเองต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น (ตึก 18) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย