นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เรื่องสุขภาวะสำหรับเด็กปฐมวัย

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เรื่องสุขภาวะสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีการดูแลสุขภาพและรักษาความสะอาดของร่างกายให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆ
————————————————————
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 หมู่ 11 ตำบบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร 042-845-009
www.satit.lru.ac.th
ชมภาพเพิ่มเติม