นักศึกษาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

นักศึกษาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

ในวันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่องหนูน้อยรักสะอาด เพื่อเสริมร้างให้นักเรียนรู้จักการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายและของใช้เพื่อสุขภาพที่ร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์ ปราศจากโรคต่างๆ ซึ่งมีภาพกิจกรรมดังนี้