นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับการฉีดวัคซีน Pfizer

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับการฉีดวัคซีน Pfizer ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลเลย โดยมีผู้ปกครองพานักเรียนมารับวัคซีนด้วยตนเองเพื่อแสดงความประสงค์ยินยอมในการรับวัคซีนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีน Pfizer และขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพกายและใจให้แข็งแรง พร้อมกลับมาพบกันเมื่อสถาณการณ์คลี่คลายนะคะ#ด้วยรักและห่วงใย#สาธิตเลย

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกลิ้งค์ข้างล่าง 👇👇

https://drive.google.com/…/1VKfS5-BYSLIBtya59uvM2Hh1YqK…

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของเราได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คลิกลิ้งค์ข้างล่าง 👇

http://satit.lru.ac.th/th/