สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับอนุบาล

นักเรียนอนุบาล ๓ ประดิษฐ์ โมบายเพื่อฝึกสมาธิเพื่อเสริมสร้างสมาธิเพื่อให้มีความพร้อมในการเรียน

นักเรียนอนุบาล ๓ ประดิษฐ์ โมบายเพื่อฝึกสมาธิเพื่อเสริมสร้างสมาธิเพื่อให้มีความพร้อมในการเรียน ( ภาพโดย : ครูธัญรัศม์ บุญหนัก )
————————————————–
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 หมู่ที่ 11 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร 042-845-009