สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับมัธยมศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับทุนการศึกษา จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับรางวัลทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเลย ในโครงการ ทุนการศึกษา พระบางเมืองเลย

รุ่นเลิศปัญญา มหาบารมี โดยมี นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นผู้มอบทุนการศึกษา แก่ นายกิตติ์กวิน จันทร์กลาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4