สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับประถมศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับการเคลือบฟูลออไรด์ จากโรงพยาบาลเลย

เพื่อเป็นการดูแลรักษาฟันให้แข็งแรง โรงพยาบาลเลยได้มีกำหนดการเคลือบฟลูออไรด์สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปประจำปีการศึกษา 2566