สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ไม่มีหมวดหมู่

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมแสดงงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย ประจำปี 2567

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 หลักสูตร 3 ภาษา ร่วมแสดงงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย ประจำปี 2567 เพื่อเสริมสร้างความกล้าแสดงออก เชื่อมั่นในตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข