สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับมัธยมศึกษาข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวรับรางวัล

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าคารวะนายกรัฐมนตรี 8/1/2563 >>Click

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีพุทธศักราช 2563 ชมภาพบรรยากาศ