นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน

งานนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดแสดงผลงานนักเรียนในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 

รับชมรูปภาพเพิ่มเติม