ประกาศขยายเวลา งดการจัดการเรียนการสอนแบบ On Siteโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ประกาศขยายเวลา งดการจัดการเรียนการสอนแบบ On Siteโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

#สาธิตเลย

ดูประกาศทางโรงเรียนเพิ่มเติมคลิกลิ้งค์ข้างล่าง 👇👇👇👇

https://drive.google.com/…/1BSDqKuUOyZOeEAzJ1ax2MQ31FG…

ดูประกาศจังหวัดเพิ่มเติมคลิกลิ้งค์ข้างล่าง 👇👇👇👇

https://drive.google.com/…/1P6EnC_V6dGwekDclEZ2gD5e8IUV…