สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภททั่วไป ( เพิ่มเติม)

บัดนี้การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขอ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภททั่วไป ( เพิ่มเติม) ดังนี้

คลิกอ่านเพิ่มเติม >>> คลิก