สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับมัธยมศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพครูและภาคความรู้ความสามารถทางสาขาหรือวิชาเอก ที่สมัครและกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพครูและภาคความรู้ความสามารถทางสาขาหรือวิชาเอก ที่สมัครและกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมคลิกลิงค์

https://drive.google.com/…/1M6d6DC921arllREH3S8UJ623r9R…

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของเราได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คลิกลิ้งค์ข้างล่าง 👇👇

http://satit.lru.ac.th/th/