สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ/คำสั่งโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยงดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site โดยใช้รูปแบบ On-line และ On-Hand ตั้งแต่วันที่ 17-21 มกราคม 2565 และเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง