ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกนักเรียนใหม่ รอบที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกนักเรียนใหม่ รอบที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕